• Asociaţia Studenţilor în Medicină Militară este o asociaţie profesională cu caracter educativ, social, non-guvernamental, democratic, independent, non-profit şi apolitic.

Din intiţiativa studenţilor şi datorită dorinţei noastre de implicare, organizaţia a fost înfiinţată legal în data de 7 aprilie 2016. Scopul Asociaţiei este de a contribui la  ridicarea nivelului profesional, cultural, sportiv şi moral al studenţilor din Institutul Medico-Militar, la creşterea prestigiului învăţământului militar superior românesc, al medicinei militare și la dezvoltarea comunității academice prin implicarea activă a tinerilor.

Anul acesta, in perioada 11-14 octobrie, va avea loc cea de-a VII-a ediţie a Conferinţei Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”. Asociaţia Studenţilor în Medicină Militară încurajează participarea în număr cât mai mare a studenţilor medicinişti la acest eveniment ştiinţific de renume şi îşi arată gratitudinea faţă de conducerea Spitalului pentru şansa oferită studenţilor.

Costel Macovei, Presedintele Asociatiei Studentilor in Medicina Militara,
Student anul IV Institutul Medico-Militar