General Academician Profesor universitar Dr. Victor VOICU, pentru crearea unei şcoli medicale şi farmaceutice, de cercetare ştiinţifică medico-farmaceutică, care datorită valorii şi prestigiului celor care i-au trecut pragul, de-a lungul timpului, a condus la o recunoaştere, naţională şi internaţională, a cercetării româneşti, ca instituţie naţională unicat, în asigurarea protecţiei medicale împotriva noxelor chimice, radiologice şi biologice.

În urmă cu peste trei decenii, domnul  Acad. Prof. univ. Dr. Victor Voicu a fost un vizionar atunci când a elaborat şi implementat, alături de un grup de colaboratori, în premieră internaţională primul antidot administrat într-o clinică din România, antidot pentru care, ulterior s-a obţinut şi brevetul de invenţie OSIM 79914/1974, Medicament pentru controlul şi tratamentul efectelor toxice ale substanţelor organo-fosforice.

În anul 1972 – Catedra de Farmacologie a Facultăţii de Medicină din Craiova, organizând, în curricula universitară, cursul de farmacologie şi activităţile practice aferente.

Academician Victor Voicu este doctor în medicină, membru corespondent al Academiei Române din 1991 şi titular din 2001. Este profesor universitar de Farmacologie Clinică, Toxicologie și Psihofarmacologie la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București şi Președintele Societății Române de Farmacologie, Terapeutică și Toxicologie Clinică.

Este de asemenea membru al Federaţiei Internaţionale de Ştiinţe Farmaceutice, al Colegiului European de Neuropsihofarmacologie, al Societătii Americane de Chimie, al Colegiului American de Farmacologie Clinică.

În 2005 a primit titlul de Doctor honoris causa al Universităţii „Ovidius“ din Constanţa şi al Universităţii „Vasile Goldiş“ din Arad.

A efectuat cercetări științifice în domeniile compușilor organofosforici și antidotismului acestora, farmacologia radioprotectorilor chimici, farmacologia experimentală și clinică a antihipertensivelor și antiaritmicelor, psihofarmacologia psihotomimeticelor și drogurilor de abuz. Este coordonator de studii de bioechivalență și studii clinice de fază I. Academician Victor Voicu este autorul a peste 20 de volume monografice, 300 de lucrări științifice publicate și comunicate şi deţine aproape 30 de brevete de invenție.

Pe data de 1 decembrie 2017, de Ziua Națională a României, acad. Victor Voicu a fost decorat de Președinția României cu Ordinul Național „Steaua României“ în grad de Comandor, în semn de „înaltă apreciere pentru prodigioasa carieră academică, reprezentând excelența științifică și culturală românească, pentru promovarea imaginii țării noastre în mediile științifice internaționale“.

Detalii ale carierei academicianului Victor Voicu sunt cuprinse în CV-ul domniei sale.