O. C.: Spuneţi-ne câteva cuvinte despre cartea “Right Heart Pathology – From Mechanism to Management”, carte apărută, anul acesta, în editura Springer, sub coordonarea dumneavoastră.

Silviu Dumitrescu: “Right Heart Pathology” este un proiect editorial al cărui germene îşi are originea într-o întrebare pe care mi-a adresat-o domnul profesor Ion Tintoiu, parintele meu profesional si co-editor al cartii. Acum 15 ani mi-a atras atentia asupra pacientilor cu circulatie Fontan si a celor cu sindrom Eisenmenger, iar de atunci trebuie sa spun ca am avut o preocupare constanta legat de ventriculul drept şi circulaţia pulmonară. Proiectul editorial reprezintă pentru mine o realizare deosebită, cu atât mai mult cu cât a fost susţinut de editura Springer, deşi aceasta a publicat o lucrare cu aceeşi temă în urmă cu 3 ani.

Această carte este o monografie ce abordează într-o manieră comprehensivă managementul patologiei cordului drept, încorporând etiologia, fiziopatologia, prevenirea, diagnosticul și tratamentul modern. Incidenţa şi prevalenţa afectării cordului drept a crescut constant în ultimii ani, în timp ce tehnicile de diagnostic şi tratament au evoluat. Prin urmare, volumul reprezintă o prezentare completă, detaliată și actualizată a acestei patologii, propunându-şi explicarea exhaustivă a bazelor teoretice şi furnizarea unei sinteze practice a managementului pacienților, examinând pe larg opțiunile de tratament. „Patologia cardiacă dreapta: de la mecanism la management” oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra afecţiunilor cordului drept şi asupra metodelor curente de diagnosticare, a tratamentului farmacologic, intervenţional şi chirurgical, dar și al managementului postoperator.

Cartea este scrisă de un colectiv de autori din întreaga lume, din spitale şi universităţi de prestigiu, cardiologi cu renume, clinicieni, intervenţionişti, intensivişti și chirurgi cardiovasculari experimentați care au abordat problemele semnificative ale bolilor cordului drept. De aceea consider, că monografia “Right Heart Pathology – From Mechanism to Management”reprezintă o referință esențială în aceast domeniu.